Vireys töissä on fyysinen, mutta myös mentaalinen tila

Erilaiset new age, pseudo- tai kvasitieteelliset lähestymistavat myös toimivat - joillekin. Kuuluisassa Hawtorne Western Electric Company’n kokeessa valaistuksen määrän lisääminen ja vähentäminen johtivat molemmat koetilanteessa työtehon nousuun. Myöhemmin Weber päätteli aivan oikein, että selkeät mitattavat tavoitteet ja kiinnostus työntekijöihin jo itsessään parantaa työtehoa. Oikein motivoituna ihmiset ovat hänen Y-teoriansa mukaisesti itseohjautuvia ja tehokkaita.

Plasebovaikutus on myös hyvin tunnettu lääketieteessä. Yksi parhaimpia esimerkkejä on merisairaus, jonka hoidossa lääketieteellisesti tehokkaita “aitoja” lääkkeitä parempiin tai ainakin yhtä hyviin tuloksiin päästään plasebolla, jolle kerrotaan hyvä tarina. “Tämä on vasta koekäytössä, erittäin tehokas uusi lääkeaine, jota ei ole vielä markkinoille hyväksytty, mutta olemme onnistuneet saamaan tätä pienen erän. Merisairaus alkaa tuntua, mutta hyvin lievänä eikä tauti etene varsinaiseen oksenteluvaiheeseen.”

Tämän vuoksi ei ole yllättävää, että erilaisia elämäntapaoppaita ja guruja on koko jonoksi saakka ja heillä yhtä vahva seuraajakuntansa. Hyvinvointi, siinä missä muutkin ihmiselämän osa-alueet, ovat johdattelulle alttiita. Käärmeöljyä ja yksinkertaistettuja pikaratkaisuja tarjotaan, kun kysyntää on.

Aallto tunnustaa hyvin omassa toiminnassaan tämän. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, joka on varsin herkkä aistimaan omia tuntemuksiaan. Vaikka mittaustulokset osoittaisivat ihmisen olevan vireässä kunnossa, hän voi tuntea väsymystä. ...tai vaikka hänen ruokatottumuksensa olisivat niin ja näin, hän voi hyvin voida hyvin.

Yhdistämme sen vuoksi mittaustulokset aina ihmisten oma-arvioon. Luottamuksellisessa valmentaja-valmennettava -suhteessa käymme läpi molempia tuloksia. Usein nämä ovat linjassa tai ainakin korreloivat keskenään, mutta tavoitteena on löytää niitä kohtia, joita on helpoin parantaa, tai niitä, joiden parantamisella suurin merkitys. Tämä täsmentää pelkästään mittaustuloksiin perustuvaa analyysiä.

Huomattavaa on, että empaattinen ihminen, joka on läsnä valmennettavalle ja on hänestä kiinnostunut, on jo itsessään työtehoa ja motivaatiota parantava tekijänä. Mutta yksi asia on selvästi sanottava: me pidättäydymme käyttämästä mitään menetelmää tai myymästä mitään tuotteita, joiden tehosta ei ole tieteellisiä todisteita.

Olemme tekemässä hyvinvoinnista kestävää kilpailuetua. Se ei olisi kestävää, jos se ei perustuisi koeteltuihin menetelmiin.

Hyvinvointia päivään - NK


37 views0 comments