Etätöissä tarvitaan etätyötaitoja

Updated: Jan 15

Vuosi 2020 on ollut monella tavalla erikoinen. Joillakin työt ovat loppuneet kokonaan, toisilla sen uhka on ollut koko ajan läsnä. Kolmansilla taas työmäärä on kasvanut, mutta niitä on joutunut tekemään yksin kotona. Digiloikka on ollut valtava, eivätkä etätyötaitomme ole kasvaneet samassa suhteessa.Päivien monotonisuus ja sosiaalisten kontaktien puute tekee työstä harmaata puurtamista. Kun ei pysty reflektoimaan tekemäänsä epämuodollisesti, niin väistämättä alkaa kyseenalaistamaan työnsä merkitystä. Lukeeko kukaan näitä kirjoittamiani tekstejä?


Uupumusoireilu näkyy myös lisääntyneinä työterveyshuollon käynteinä. Työterveyspsykologi Mona Moisala kertoo Helsingin Sanomien artikkelissa (11.1.2020), että nykyisessä pitkittyneessä poikkeustilanteessa korostuvat etenkin stressiperäiset oireet.


Osalle etätyö kuitenkin sopii. MTV:n haastattelussa (12.8.2020) työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen toteaa etätyön mahdollistaneen perheen yhteisen ajan järjestämisen entistä paremmin, millä vaikuttaa olleen työtyytyväisyyttä korostava vaikutus. Kuitenkin yhtä aikaa työhyvinvointi on laskussa - etenkin johto- ja asiantuntijatehtävissä.


On hyvin luultavaa, että etätöistä tulee uusi tavanomainen. Siksi meidän tulee oppia etätyötaitoja.


Etätöiden kuormaa pienemmäksi


Työn jaksottaminen pienempiin osiin ja pyrkimys työn ja vapaa-ajan erottamiselle toisistaan vähentää selvästi työn kuormittavuutta. Työmatkan sijasta saman ajan voi käyttää vaikka työmatkan mittaiseen kävelyyn työpäivää ennen ja sen jälkeen - tai ainakin käydä edes ulkona.


Kuitenkin yksilö pystyy työyhteisössään tekemään loppujen lopuksi vain pienen osan työn merkityksellisyyden ja työhyvinvoinnin eteen. Tarvitaan myös etätyön johtamisen taitoja.


Videopalaverista toiseen istuminen ilman taukoja ei ole hyvää työkulttuuria ja sen muutos vaatii johtajuutta. On myös tunnustettava, että palaverit itsessään eivät ole tuottavaa työtä, vaan niissä sovitaan, miten tuottava työ tehdään. Sosiaalisuudella on tilaus, mutta videoformaatti voi olla erilaisille persoonille jopa passivoiva kokemus, varsinkin isoissa kokouksissa.


Tiiminvetäjän tulisi järjestää päivittäisiä “moi-moi” tilaisuuksia kaikkien työntekijöidensä kanssa. Jalkatyöllä johtaminen tapahtuu tässä tilanteessa virtuaalisesti, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että se on edelleen tärkeää.Etäviestinnässä määrä ja selkeä rakenne auttavat kohti haluttua lopputulosta


Vastuuvetäjien olisi pyrittävä suorastaan ylikommunikoimaan tehtäviä, vastuita ja haluttuja lopputuloksia. Sisäinen viestintä on haastavaa tavanomaisissakin olosuhteissa, joten ihmekös tuo, jos se on vaikeaa etäjohtamisessa; mieluummin liikaa kuin liian vähän viestintää.


Sisäiselle kommunikaatiolle tarvitaan myös struktuuri: mikä on etäkokouskäytäntö, mitä viestimiä käytetään muuten ja miten, mitä asioita viestitään missäkin kanavassa. Kuinka nopeasti pitää vastata pikaviestimiin, sähköposteihin ja pitääkö kaikissa kokouksissa olla läsnä; kuka saa kutsua kokouksiin ja kauanko ne kestävät, jääkö aikaa tauoille?


Johtaminen on odotusten ohjaamista ja työn koordinointia sekä menestyksen mahdollistamista. Viestinnällisesti täytyy etätyötilanteissa olla erityisen selkeä tavoitteista, niin lyhyen päivä- ja viikkotason tavoitteiden kuin pidempienkin kokonaisuuksien osalta. Hyvää johtajuutta on myös kertoa osakokonaisuuksien tarkoitus jonkin suuremman kokonaisuuden kannalta.


Voi tuntua vähän banaalilta, mutta etätyövälineet pitää olla myös kunnossa. Kaatuvat läppärit ja huonot internetyhteydet lisäävät entisestään työntekijöiden kuormitusta. Eikä pidä ylenkatsoa myöskään ergonomiaa. Keittiönpöytä ei ole paras paikka istua tekemässä töitä tuntitolkulla.


Myös etätyössä tärkeää on työn merkityksellisyys


Pehmeitä johtamisen keinoja ovat luova joustavuus tavoissa mahdollistaa työn tekeminen ja välittävä empatia työntekijöitä kohtaan. Meillä kaikilla on erilaisia tilanteita kotiolosuhteissa. Jos työn ja vapaa-ajan erottaminen on muutoinkin vaikeaa, niin on se vielä vaikeampaa poikkeusoloissa. Hyvä etätyönjohtajuus on valmentamista ennemmin kuin direktiovallan käyttöä.


Frank Martelan mukaan työn tulee olla merkityksellistä. Sen tulee tuntua arvokkaalta ja tarkoitukselliselta. Sen pitää olla omien arvojen mukaista ja palvella jotain suurempaa päämäärää. Sen pitää mahdollistaa oman itsensä toteuttaminen.


Sen lisäksi mielemme voi hyvin, kun saamme levätä riittävästi, työ- ja vapaa-aika ovat tasapainossa, kehomme voi hyvin ja saamme riittävästi laadukasta ravintoa.


Tämä voi kuulostaa unelmoinnilta. Kuitenkin Walt Disneytä mukaillen: jos siitä pystyy unelmoimaan, sen toteuttaminen on myös mahdollista - edes vähän kerrassaan, askel askeleelta.


Hyvinvointia päivään! - NK

145 views0 comments