Lauri Peltola: “Ei ole olemassa mitään yhtä ratkaisua, joka toimisi kaikille”

Tässä juttusarjassa tutustumme ihmisiin ja ajatuksiin Aallton taustalla. Myynti- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Lauri Peltola pitää Aallton liikkeessä ja tietää, mitä tämän päivän työhyvinvointiin kuuluu.Hyvinvointi laajaa-alaisena kokonaisuutena on kiinnostanut Lauri Peltolaa käytännössä aina. Peltola on paitsi toinen Aallto Wellness Oy:n perustajajäsenistä, myös yrityksen kantava voima ja ”se ylimääräinen L-kirjain” nimessä. Peltola sanoo, että hyvinvointiin liitetään liian usein vain sen fyysinen puoli. Liikunta ja ravinto ovat toki tärkeä osa kokonaisuutta, mutta vain osa sitä. ”Henkinen puoli yhdistyy ja linkittyy siihen vahvasti”, Peltola muistuttaa.


Varsinkin asiantuntijatyössä työn ja muun elämän suhde on häilyvä, ja työ on usein jollakin tapaa läsnä myös vapaa-ajalla. Siihen myös yritysten on vastattava. ”Enää ei voida vain jakaa vaikkapa liikuntaseteleitä ja sanoa, että pitäkääpä itsenne sitten vapaa-ajalla kondiksessa”, Peltola toteaa.


Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ei kuitenkaan ole mitään kaikille sopivaa pakettiratkaisua. ”Pitää lähteä yksilöllisesti määrittelemään sitä, että mitkä on itse kullekin niitä kuormittavia tekijöitä ja mitkä ei”, Peltola sanoo. Se mikä toimii yhdelle, ei välttämättä toimi toiselle. Siksi ajatus yksilöistä on tärkeä myös organisaatioiden sisällä.


Keskiössä voimavarojen tunnistaminen


Yksi positiivisen psykologian keskeisistä perusajatuksista on vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen ja kehittäminen. Sen pohjalle myös Aallton valmennusfilosofiaa on lähdetty rakentamaan.


Vahvuuksien ja voimavarojen avulla voidaan auttaa ihmistä kehittymään hänelle hankalammissa osa-alueissa. Esimerkiksi löytämään tasapaino työn ja vapaa-ajan tai kokonaiskuormituksen ja palautumisen välille.


Korona on korostanut työhyvinvoinnin puutteita ja tarpeita entisestään. Toisilla yrityksillä siihen on ollut paremmat valmiudet, toisilla taas huonommat. ”Viimeistään nyt yritysten pitää ruveta aktiivisesti tarjoamaan sellaisia ratkaisuja, millä ihmisten jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehditaan ihan konkreettisella tasolla”, Peltola sanoo.


Mittaamisen avulla kohti parempaa hyvinvointia


Viime vuosien aikana Peltola on huomannut kasvavan tarpeen uudenlaisille hyvinvointiratkaisuille ja työhyvinvoinnin kokonaisuuden kehittämiselle. ”On aika vanhakantainen idea nähdä hyvinvoinnin edistäminen muusta erillisinä toimenpiteinä”, hän sanoo. Työhyvinvoinnista puuttuu usein myös toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen.


Aallto syntyi vastaamaan kysyntään. ”Haluttiin luoda sellainen palvelukokonaisuus, millä järjestelmällisesti pystyttäisiin mittaamaan, seuraamaan ja kehittämään hyvinvointia sekä yksilön että organisaation tasolla”, Peltola kertaa Aallton perustamiseen johtaneita ajatuksia.


Mittaaminen tuottaa selkeää dataa hyvinvoinnin nykytilasta ja kehityssuunnasta. Samalla se antaa arvokasta tietoa siitä, mitä kussakin tilanteessa kannattaa lähteä kehittämään.


”Asiantuntijayritys koostuu oikeastaan vain siinä mukana olevista ihmisistä”, Peltola sanoo. Siksi on tärkeä huolehtia siitä, että sekä yhteisö että yksilöt sen sisällä voivat hyvin.


181 views0 comments