Hyvinvointiohjelmat ovat taloudellisesti kannattavia


Yhdysvalloissa, jossa on kyllä korkeat terveydenhuoltokulut, hyvinvointiohjelmat säästävät Baickerin (2010) mukaan jokaista sijoitettua dollaria kohden yli 3 dollaria terveydenhoitokuluina ja melkein 3 dollaria säästöinä poissaolokuluista.


Eivät poissaolot Suomessakaan halpoja ole. Jokaisen päivän hinta on melkein 350 euroa päivältä keskimäärin ja asiantuntijayritysasiakkaillamme jopa huomattavasti enemmän aina tuhanteen euroon saakka (Kauppalehti 30.1.2018). Aallton hyvinvointiohjelmat tähtäävät terveyden parantamiseen, mikä vähentää sairastuvuutta ja nopeuttaa poissaoloista toipumista.


Sairaspäiväolojen pienelläkin muutoksella on taloudellisesti iso merkitys. Olemme usein osoittaneet pitkissä toimitussuhteissa, että jo prosenttiyksikön vähentyminen sairaspäiväolojen määrässä vaikuttaa yhtiön liiketulokseen n. 15.000 euroa per työntekijä. Väheneminen syntyy nopeampana toipumisena ja vähempänä sairastuvuutena alunalkaen. (Tämä sanottuna, oireisena ja kipeänä tulee aina jäädä kotiin toipumaan). Etenkin hyvinvointiohjelmilla näyttäisi olevan vaikutusta pidempien sairauspoissaolojaksojen vähenemiseen.


Kuitenkaan pelkästään sairauden ehkäisy ei ole hyvinvointiohjelmamme ydin. Terveyden edistäminen on muutakin kuin sairauden poissaolon toteamista. Siksi olemme kiinnostuneita työntekijöiden suorituskyvyn ja tuottavuuden noususta, mikä syntyy paremmasta jaksamisesta ja kehittyneestä keskittymiskyvystä. Hyvästä voi aina vielä parantaa ja kukapa ei haluaisi olla vähän parempi versio itsestään.


Siitä, että työntekijät ovat vireimmillään työaikana, on eittämättä etua myös liike-elämässä. Aikaansaavuus ja luovuus ovat vireän mielen toimintoja, ja ne asuvat hyvinvoivassa kehossa. Tästä on vähemmän tutkimusta, mutta vertaisarvioitu Management Science Journal on pureutunut tähän eräässä tutkimuksessaan:


Gubler, Larkin ja Pierce 2018 -artikkelissaan sanovat, että yritysten hyvinvointiohjelmat vaikuttavat työntekijöiden tuottavuuteen kahden mekanismin kautta: 1) motivaation nousu ja 2) kyvykkyyden parantuminen. Vaikka heidän tutkimuksensa ei voinut osoittaa kuinka paljon terveys parani tai mikä oli yksilöiden lähtötaso, pelkästään hyvinvointiohjelman olemassaolo lisäsi tuottavuutta.


Heidän tutkimustuloksensa osoittavat, että hyvinvointiohjelmilla on suuri vaikutus työntekijöiden tuottavuuteen ja sitä kautta yrityksen tuloksentekokykyyn. Tutkijat toteavat lisäksi, että suurimman mahdollisen hyödyn saaminen edellyttää mahdollisimman laajaa osallistumista näihin ohjelmiin. Suurin hyöty ohjelmista on niillä, joilla oli joitain hyvinvointiin liittyviä haasteita ja joiden hyvinvointi parani ohjelman avulla. Sen lisäksi, että heidän tuottavuutensa nousi, heidän sitoutumisensa yhtiöön syveni.


Aalltoway on tunnistaa luottamuksellisessa valmentaja-valmennettava -suhteessa sellaiset hyvinvoinnin osa-alueet, joissa on eniten parannettavaa tai helpoiten parannettavaa. Sitten valitsemme todistetusti luotettavat mittarit, joilla näitä muutoksia tehdään näkyviksi. Muutamme pieniä asioita rutiineissa, jotka kumuloituvat paremmaksi suorituskyvyksi.


Aallto on olemassa kehittääkseen vastuullisten yritysten työntekijöiden hyvinvoinnista kestävää kilpailuetua, niin yrityksille itselleen kuin heidän jokaiselle työntekijälleen.


Hyvinvointia päivään - NK


15 views0 comments