Omien energiatasojen tehostaminen, osa 2

Pohjustimme aiemmassa energiatasoihin liittyvässä artikkelissa sitä, miten alhaiset energiatasot vaikuttavat mieleemme ja kehoomme, sekä millainen vaikutus niihin on esimerkiksi ravinnolla. Tässä artikkelissa avaamme laajoja ja tärkeitä elämän osa-alueita, jotka muokkaavat energiatasojamme hyvässä ja pahassa.Fyysinen toimintakyky energianlähteenä


Fyysinen toimintakyky on siinä mielessä mukava osa-alue, että voimme halutessamme kehittää näitä ominaisuuksia melko nopeasti. Samalla tosin myös ominaisuuksien heikkeneminen saattaa olla nopeaa. Tämä osa-alue kattaa lihasvoiman- ja kestävyyden, kestävyyskunnon, nivelten liikkuvuuden, kehon asennon ja liikkeiden hallinnan sekä näitä koordinoivan keskushermoston toiminnan.


Voit kysyä itseltäsi, miten säännöllisesti ja minkälaisilla määrillä olet kehittänyt näitä osa-alueita viime aikoina. Pidätkö esimerkiksi jumppataukoja päivän aikana, käytkö lenkillä, teetkö lihaskuntoa tai liikkuvuusharjoituksia vapaa-ajalla. Tavoitteena olisi tehdä 2,5 tuntia viikossa keskiraskasta kestävyysharjoittelua ja tunti lihaskuntoa tai liikkuvuutta viikossa. Optimaalisinta olisi noudattaa tiettyä rutiinia, jossa nämä kaikki ominaisuudet kehittyvät tai pysyvät ennallaan. Tärkeintä on pystyä toimimaan arjessa tehokkaasti ja pystyä käyttämään kehoa apuna erilaisissa haasteissa ja harrastuksissa. Muista myös pitää ruokailuista sekä hyvistä yöunista kiinni, jotta se tukee aktiivisuuttasi päivän aikana.


Tunteiden toimintakyky energianlähteenä


Tunteiden toimintakyky joutuu koetukselle etenkin elämän kriisitilanteissa ja vastoinkäymisissä. Täytyy muistaa, että mikäli esimerkiksi fyysinen energia on heikolla tasolla, voi tämä vaikuttaa myös tunteiden toimintakyvyn heikkenemiseen ja toisinpäin. Psyykkisillä voimavaroilla kykenet selviytymään haasteista elämäsi varrella. Lisäksi mielenterveys ja elämänhallinta ovat osana henkistä toimintakykyä.


Pystytkö esimerkiksi mukautumaan yllättäviin ympäristön aiheuttamiin muutoksiin, pystytkö vastaanottamaan ja käsittelemään tietoa. Tämä osa-alue kattaa myös kyvyn tuntea, kokea ja muodostaa käsityksiä itsestä ja ympäröivästä maailmasta. Voit myös pohtia onko sinulla energiaa suunnitella elämää eteenpäin ja tehdä siihen liittyviä ratkaisuja ja valintoja.


Voit kartoittaa omaa henkisen energian määrää esimerkiksi kysymällä itseltäsi, koetko negatiivisia tunteita usein, erityisesti paineen alla. Koetko, että olet palautunut viime päivistä, viikoista tai kuukausista. Pystytkö keskittymään ja elämään tässä hetkessä vai viekö puhelin tai jokin muu ärsyke helposti huomiosi esimerkiksi muiden ihmisten seurassa. Onko arjessasi aikaa rentouttavalle ja mielenkiintojasi tyydyttävälle tekemiselle. Pysähdytkö nauttimaan omista saavutuksista ja ahkeroinnista, annatko myös ajoittain kiitosta muille.


Täytyy muistaa, että mikäli esimerkiksi fyysinen energia on heikolla tasolla, voi tämä vaikuttaa myös tunteiden toimintakyvyn heikkenemiseen ja toisinpäin.

Voit kehittää tunteiden toimintakykyä esimerkiksi pitämällä kiitollisuuspäiväkirjaa päivittäin. Listaa iltaisin muutama asia, josta voit olla kiitollinen, pyri olemaan kiitollinen pienestä ja löytämään positiivisia asioita arjestasi. Vapauta arkeesi aikaa rentoutumiselle ja harrastuksille, jotka koet itsellesi tärkeiksi. Vietä aikaa perheesi ja lähimmäisten kanssa sekä keskity näihin hetkiin antaumuksella. Poista stressikuormaa mielestäsi palauttavilla keinoilla, löydä rutiinit kehosi ja mielesi palautumiseen erikseen tai yhdessä. Etsi luottamus ja usko tulevaisuuteen, ajattele positiivisesti ympäröivästä maailmasta. Tunnista omat persoonallisuuspiirteesi ja pyri hyödyntämään vahvuuksiasi sosiaalisissa tilanteissa ja elämässä yleensä sekä kehitä heikkouksiasi.


Sosiaalinen toimintakyky energianlähteenä


Sosiaalinen energianlähde tulee toimintakyvystä olla toimivissa vuorovaikutussuhteissa eri tilanteissa. Se käsittää myös sosiaalisen verkoston, eli onko esimerkiksi ystäviä, joille voi avautua ja puhua avoimesti mieltä askarruttavista asioista. Kannattaakin miettiä, minkälainen on vuorovaikutussuhteesi sosiaalisen verkostosi kanssa. Minkälaisessa sosiaalisessa ympäristössä elät, eli voitko hyvin yhteisössä ja yhteiskunnassa. Pystytkö osallistumaan yhteisiin asioihin ja onko sinulla sosiaalisia harrastuksia. Pystytkö tunnistamaan muiden ihmisten tunteita ja ymmärtämään heitä.


Mikäli näissä osa-alueissa on ongelmia, voisitko mahdollisesti kehittää tunneälyäsi tai muuttaa olosuhteita sujuvammaksi sosiaalisen energian kasvattamiselle? Se onnistuu esimerkiksi hakeutumalla aktiviteetteihin, joissa voisit löytää samanhenkisiä ihmisiä. Ole kärsivällinen ja avoin uusiin tuttavuuksiin tutustuessa. Voit aloittaa harjoittelun sillä, että olet empaattinen muiden seurassa, olet avoin erilaisille mielipiteille ja tilanteille. Kuuntele muita aktiivisesti niin, että ymmärrät mitä vastapuoli yrittää sanoa ennen vastausta. Kiinnitä huomiota myös eleisiin, jotta voit välttää väärinymmärryksiä. Ota kritiikkiä vastaan rakentavasti. Älä keskity hyökkäämiseen tai puolustautumiseen, vaan keskity siihen mistä kritiikki kumpuaa ja hae rakentavia ratkaisuja.


Pyri pitämään positiivinen asenne, negatiivinen asenne helposti tarttuu. Ole hereillä ympäristössä tapahtuvista mielialoista ja muuta asennettasi sen mukaan. Pidä huolta, että teet päivästä itsellesi hyvän. Voit esimerkiksi pitää lähettyvillä positiivisia lausahduksia, jotka pitävät sinut positiivisena. Pidä motivaatiosi sekä asenteesi korkealla, niin että se motivoi myös muita.


Haasteiden keskellä pyri asettamaan tavoitteita ja pysy joustavana. Keskustelutilanteissa pyri tuomaan esille mielipiteesi kuitenkin kunnioittamalla muita samalla. Pyri välttämään äkkipikaisia päätöksiä, jotka voivat johtaa ongelmiin myöhemmin. Pidä mielessä yhteinen tavoite ja hae ratkaisua jotta tavoite täyttyisi. Ole tietoinen omista tunteistasi ja miten ne vaikuttavat muihin. Yritä antaa itsestäsi positiivinen kuva ja yritä kommunikoida selkeästi.Mentaalinen toimintakyky energianlähteenä


Toimiva mentaalinen toimintakyky antaa energiaa suoriutua arjen haasteista ja esimerkiksi työtehtävistä. Kuinka hyvin sinulla on energiaa kognitiivisiin kykyihin. Tämä on meidän prosessori, joka työstää, käsittelee ja tallentaa tietoa sekä antaa mahdollisuudet suoriutua tiedon käsittelyä vaativista tehtävistä. Se määrittelee esimerkiksi kuinka tarkkaavaiseksi koet itsesi, pystytkö keskittymään ja täten oppimaan uusia asioita, onko energiaa uudelle tiedolle. Kuinka hyvin pystyt tallentamaan oppimaasi tietoa muistiin. Miten hahmotat kokonaisuuksia ja kuinka hyvä on ongelmanratkaisutaitosi. Itsensä johtaminen, toiminnanohjaus sekä kielellinen toiminta kuuluvat myös tähän osa-alueeseen.


Voit kysyä itseltäsi, oletko kykenevä keskittymään yhteen asiaan kerrallaan. Saatko asioita päätökseen tai keskeytyykö työsi usein ja koetko ehkä hankalaksi pitää langat käsissä. Meneekö päivästäsi suurin osa pikaisiin toimintoihin, eikä aikaa ole suunnitteluun tai pitkän aikavälin tavoitteisiin.


Olisiko mahdollista esimerkiksi aikatauluttaa päivää tai viikkoa tehokkaammin niin, että saat pikaiset vaatimukset päätökseen aikarajoitteiden puitteissa? Voit tehdä vuosisuunnitelmaa, niin että asiat järjestyvät ja hoituvat myös kuukausi- tai vuositasolla. Jätä riittävästi aikaa tehtäville ja valmistaudu tehtäviin ajoissa. Tee suunnitelmia ja aseta välitavoitteita, mieti myös varasuunnitelma, mikäli tulee yllättäviä muutoksia aikatauluihin. Varaa aikaa taktiselle, strategiselle ja luovalle toiminnalle. Pyri pitämään työskentelyssäsi tietyt rajat, niin että voit vahvistaa muita energiamuotoja jolloin mentaalinen toimintakyky pysyy hyvällä tasolla. Lomilla muista rentoutua, viikonloppuisin vietä aikaa perheesi ja ystäviesi kanssa.


Henkinen toimintakyky energianlähteenä


Henkisen toimintakyky energianlähteenä tarkoittaa, että ihminen elää merkityksellistä elämää. Hän tuntee, että elämää ei tuhlaannu, koska hän elää arvojensa mukaista elämää.


Haluaisitko käyttää aikaa aktiviteeteille joista nautit, ja joissa olet parhaimmillasi? Haluaisitko vaikuttaa enemmän maailmaan ja muihin ihmisiin? Ohjaako päätöksentekoasi ulkoiset vaatimukset vai omat näkemyksesi? Onko sinulla tavoitteita, jotka vievät kohti arvojesi mukaista elämää? Oletko rehellinen itsellesi? Näihin kysymyksiin on tärkeä pohtia vastausta. Pidä huoli, että asiat, jotka koet merkitykselliseksi ja joihin käytät aikaa eivät ole ristiriidassa keskenään.


Yleensä tavoittelemme ensisijaisesti onnellisuutta. On kuitenkin tärkeää tavoitella elämään pikemminkin merkityksellisyyttä, jolloin onnellisuus tulee sivutuotteena. Kysy itseltäsi usein “miksi”. Tällöin tiedät mitä pitää tehdä, jotta saavutat arvojesi mukaisen elämän. Se ei ole helppoa, ja vaatii työskentelyä, jotta suunta elämässä on oikea.


Aseta tavoitteita, jotka ovat lähellä arvojasi, ja kulje näitä tavoitteita kohti. Saattaa olla, että matkalla arvojesi mukaista elämää kohti joudut elämään hieman sivuraiteilla arvoistasi, kunhan ne eivät taistele arvojasi vastaan ja tiedostat, että sivuraide on vain yksi osa matkaa. Ole rehellinen itsellesi ja taistele arvojesi puolesta. Ota itsellesi seikkailullisia tavoitteita sekä kanna vastuuta. Kohtaa usein ja päämäärätietoisesti itsellesi epämukavia asioita. Varaa silti aikaa myös asioihin, joista nautit elämässä, ole armollinen itsellesi. Muista kaiken kiireen keskellä, että elämä on kokemus, joka päättyy joskus. Tee asioita jotka ovat lähellä sydäntäsi, ole rohkea, ahkera ja elä arvojesi mukaista elämää.


Henkisen toimintakyky energianlähteenä tarkoittaa, että ihminen elää merkityksellistä elämää.

Mikäli valitset aina hissin, vaikka arvoihisi kuuluu olla aktiivinen, on valinta ristiriidassa sen kanssa, että haluat olle terve ja hyvinvoiva. On kuitenkin helpompaa mennä hissillä ja siksi usein teemme niin. Muista nauttia epämukavuuksista, sillä usein ne vievät pitkällä aikavälillä kohti hyviä tuloksia. Mikäli arvoihin kuuluu, että kävelet portaat, koska on jalat jotka kantaa, tee se vaikka olisit kuinka väsynyt. Mikäli arvoihin kuuluu menestykäs suoriutuminen työpäivästä ja harrastuksista, haluat ehkä nukkua yön pidempään. Tee joka päivä töitä arvojesi mukaisten tavoitteiden eteen, jolloin voit elää arvojesi mukaista elämää.


Miten nämä energiamuodot pelaavat yhteen?


Käsitellyt energiamuodot etenevät loogisessa järjestyksessä, niin että fyysinen energia on helpoin energiamuoto kehittää ja henkinen energiamuoto haastavin. Kun kuitenkin saavutat hyvän tason henkiselle tai mentaaliselle energiamuodolle, on näiden heikentyminen huomattavasti hitaampaa, kuin fyysinen tai tunteiden toimintakyvyn heikentyminen. Täytyy muistaa siis pitkäjänteisyys ja säännöllisyys sekä kokonaisuuden pitäminen hyvällä tasolla.


Mikäli keskityt liikaa vain yhteen tai muutamaan energiamuotoon, voivat muut energiamuodot jäädä paitsioon ja heikentyä. Kultainen keskitie on siis paras, jolloin kaikki energiamuodot tukevat toisiaan ja pysyvät lähes samalla tasolla. Pohdi siis säännöllisesti, onko jokin osa-alue huonommin kuin muut, ja täten heikentää muita osa-alueita. Tai onko jokin osa-alue korostuneen voimakas koko paletissa, jolloin muut osa-alueet jäävät vähemmälle huomiolle.


30 views0 comments

Recent Posts

See All