Tunnetko arvosi?

Arvot ovat usein keskeinen osa minäkuvaamme. Ne ohjaavat toimintaamme ja tavoitteitamme silloinkin kun emme sitä itse huomaa. Siksi onkin hyödyllistä välillä pysähtyä ja tarkastella omia arvojaan. Mitä ne ovat, ja millaiset valinnat tukevat omia arvoja?Mitä arvot ovat? Arvoilla tarkoitetaan tekojemme ja tavoitteidemme taustalla olevia periaatteita, joita pidämme tärkeinä ja jotka pätevät tilanteesta toiseen. Ne selittävät, miksi pidämme jotain konkreettista asiaa tai tekemistä tärkeänä.


Arvot voidaan jakaa itseis- ja välinearvoihin. Itseisarvot ovat arvokkaita itsessään, eikä niitä voi perustella muilla arvoilla, kun taas välinearvot nimensä mukaisesti ovat välineitä itseisarvojen saavuttamiseen.


Miten voit tunnistaa omat arvosi?


Arvot ovat myös usein keskeinen osa minäkuvaamme. Ne voivat muuttua ja kehittyä iän ja elämäntilanteiden mukana. Omia arvojaan onkin aika ajoin hyödyllistä tunnistaa ja tarkastella.


Arvotyöskentelyä voi tehdä monella eri tavalla. Yksinkertaisimmillaan voit esimerkiksi listata asioita, joita haluat tavoitella, joiden eteen haluat ja jaksat nähdä vaivaa, ja jotka tuntuvat sinulle merkityksellisiltä ja tärkeiltä. Toinen yksinkertainen tapa on esimerkiksi listata adjektiiveja siitä, millainen ihminen haluat olla tai millaisia ominaisuuksia arvostat muissa ihmisissä. Pystyt todennäköisesti ryhmittelemään listaamiasi asioita tai ominaisuuksia isommiksi kokonaisuuksiksi, joiden kautta voit tunnistaa arvojasi.


Ole rehellinen ja utelias


Kun pohdit omia arvojasi, ole rehellinen itsellesi. Älä listaa jotakin asiaa itsellesi tärkeäksi vain siksi, että ajattelet, että sen kuuluisi olla tärkeää – esimerkiksi perhe tai työ. Kyllä, nämä ovat usein ihmisille tärkeitä asioita, mutta jos ne eivät sinulle sitä aidosti ole, niillä ei ole sijaa listallasi. Älä omaksu muiden arvoja vaan etsi rehellisesti omiasi. Sinun ei tarvitse jakaa listaustasi muiden nähtäväksi eikä perustella valintojasi kenellekään muulle kuin itsellesi. Sinun arvosi ovat oikeita ja tosia juuri sinulle.


Ole myös utelias itsesi suhteen. Älä tyydy ensimmäiseksi mieleesi tuleviin asioihin sellaisenaan vaan yritä kaivautua hiukan syvemmälle. Jos perhe ja työ ovat sinulle tärkeitä asioita elämässäsi, kysy itseltäsi, miksi näin on. Yritä päästä abstraktimmalle tasolle, tunnistamaan itseisarvoja. Onko perhe sinulle tärkeä asia siksi, että se tarjoaa sinulle esimerkiksi rakkautta, läheisyyttä, turvallisuutta, jatkuvuutta, seuraa tai saavutuksen tunnetta? Entä työ – onko se sinulle tärkeää, koska se tarjoaa sinulle älyllisiä haasteita, suoriutumista, itsesi kehittämistä, mahdollisuuden vaikuttaa asioihin, mahdollisuuden toteuttaa luovuuttasi, mahdollisuuden saavuttaa turvallisuutta rahallisessa muodossa tai statusta?


Pohtiessasi vastausta kysymykseen ”miksi?” saatat ehkä huomata, että vaikkapa turvallisuus toistuu vastauksissasi; koet esimerkiksi, että perhe ja työ antavat sinulle henkistä, fyysistä ja taloudellista turvaa. Ehkä silloin yksi itseisarvoistasi on turvallisuus – ja perhe ja työ ovat välineitä saavuttaa sitä.

32 views0 comments