Yleisin meiltä kysytty kysymys

Aallto Wellness on hyvinvointiin erikoistunut yritys, jonka tehtävänä on kasvattaa hyvinvoinnista kestävää kilpailuetua vastuullisille organisaatioille. Arvatkaa, mikä on yleisin kysymys, mitä asiakkaat kysyvät.


Tietoturva.


Me käsittelemme henkilötietoja, joissa yhdistämme asiakkaiden nimiä heidän hyvinvointidataansa, joka on erityisherkkää materiaalia eurooppalaisen oikeuden mukaan. Tämä tarkoittaa, että tarvitsemme sopimuksen sekä asiakasorganisaatiolta että henkilöiltä itseltään tämän tiedon käsittelyyn.


Meidän on henkilöiden kanssa käytävä lävitse säännöllisesti valmennuksessa, mitä tietoa meillä heistä on. Meidän on poistettava ja korjattava heistä olevaa virheellistä tietoa. Meidän pitää varata jokaiselle henkilölle oikeus poistua täysin meidän järjestelmistä viiveettä kirjallisesta pyynnöstä. Asiakasorganisaatiolla on oikeus tehdä tarkastus meidän tietoturvaamme.


Lisäksi keräämme vain tietoa, jota tarvitsemme valmennuksessa ja kun tarve tälle tiedolle poistuu sopimuksen päättyessä, tieto poistetaan myös meiltä. Vanhalla tiedolla ei ole meille arvoa ja se ei ole meidän omaisuuttamme. Emme tarvitse kenenkään sosiaaliturvatunnuksia ja voimme tarvittaessa toimia myös käyttäjänimien turvin, vaikka usein asiakasorganisaatioilla käyttäjätunnuksena toimii yksinkertaisuuden vuoksi sähköpostiosoite.


Varmistamme tiedon oikeellisen käytön koulutuksella, valvonnalla ja rajaamalla tiedon käsittelijöiden joukkoa mahdollisimman pieneksi. Kaikesta toiminnastamme pitää välittyä huolellisuus ja tarkkuus tietojen käsittelyn osalta, jotta haltuumme voidaan tietoa antaa.


Meidän ajatuksemme ovat tänään Vastaamon asiakkaiden luona. Tämänkaltainen tietovuoto on pahinta, mitä luottamuksellisessa suhteessa voi tapahtua. Toivomme teille jaksamista kaikesta huolimatta ja toivomme, että voitte vielä luottaa psykoterapian palveluntarjoajiin. Ei ole häpeä olla asiakas ja hakea apua, kun sitä tarvitsee.


Paheksumme jo valmiiksi sitä uteliaisuutta, joka potilaskertomuksiin kohdistuu. Luottamuksellisten tietojen kaivelu on yksinkertaisesti väärin, vaikka se olisikin mahdollista. Myös tämä osoittaa sen, että sosiaaliturvatunnusten ja tarkkojen syntymäaikojen selvittäminen, silloin kun se ei ole täysin välttämätöntä, ei kuulu henkilörekistereihin.


Kaikesta huolimatta, hyvinvointia päivään - niin mielen kuin ruumiinkin.


- LP


112 views0 comments